Tradycją Poniedziałku Wielkanocnego jest w Cieklinie procesja na miejscowy cmentarz w której uczestniczą parafianie wspólnie z księżmi. Odbywa się tam nabożeństwo i wspólne modlitwy za spoczywajace tam osoby. Jednym z grobów, zaniedbanym i zapomnianym jest grób ks. Jana Dyszyńskiego. Jak wynika z opracowania Ryszarda Cygana i dokumentów będących w posiadaniu kancelarii parafialnej „Ks. Jan Dyszyński urodził się 27 stycznia 1807 r. w Węgierce Parafia Pruchnik w rodzinie Antoniego i Zofii Mazurkiewicz. W latach 1829 – 1832 studiował w Instytucie Teologicznym w Przemyślu Święcenia kapłańskie przyjął pierwszego października 1832 roku. Pracował w parafiach Stobierna i Grodziska, a w latach 1835 – 1839 jako administrator Parafii Cieklin. Od roku 1840 był proboszczem tej parafii, aż do czasu przejścia na emeryturę w dniu 30.06.1894 r . Zmarł w Cieklinie dnia 02.09.1897r. a pochowany został na miejscowym cmentarzu”.

Ponieważ jest on uznawany za prekursora utworzenia oddziału kosynierów w Cieklinie, Stowarzyszenie Kosynierów Parafii Cieklin roztoczyło opiekę nad Jego grobem i zamierza odnowić płyte nagrobną i postawić obelisk. Z tego też powodu w Poniedziałek Wielkanocny w czasie procesji na cmentarz Prezes Stowarzyszenia Pan Krzysztof Staniszewski, skarbnik Pan Władysław Mlicki wraz z dowódcą oddziału kosynierów Piotrem Poliwką i kosynierami w osobach Paweł i Maciej Poliwka oraz Daniel Iskrzycki zaciągnęli honorową wartę przy grobie ks. Jana Dyszyńskiego i prowadzili kwestę na rzecz odrestaurowania Jego grobu. Zebrano około 700 zł. W załączeniu zdjęcia wykonane przez Bronisława Żychowskiego. Na zdjęciach ukazane są w/w osoby oraz grób ze zdewastowanym krzyżem ks. Jana Dyszyńskiego, przy którym trzymana jest honorowa warta.


Informację opracował Włodzimierz Rzońca z apelem do parafian i popierających kosynierów o dalsze wsparcie finansowe na rzecz renowacji grobu. Wpłatę można dokonać bezpośrednio na konto w Banku PeKaO SA. Oddział w Jaśle nr 03 1240 2337 1111 0010 3704 1701 Stowarzyszenie Kosynierów Parafii Cieklin.

Written by admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *