Stowarzyszenie Kosynierów Parafii Cieklin w Cieklinie w ramach  Lokalnej Grupy Działania „NOWA GALICJA” z siedzibą w Kołaczycach

sporządziło projekt doposażenia oddziału w ubiór i wyposażenie.

 

     

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt pt. „Reaktywowanie, wsparcie i ochrona kultywowania tradycji Straży Wielkanocnej oraz uczestnictwa  w uroczystościach patriotycznych Oddziału Kosynierów w parafii Cieklin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy  w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Po zatwierdzeniu projekt został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Po pozytywnym załatwieniu i podpisaniu umowy na dofinansowanie w 70% ogólnych kosztów zakupów.

W styczniu 2013 r. zrealizowano zakupy , a to :

10 sukman białych kosynierów,

10 par butów z podwyższoną cholewką,

10 czapek krakusek.

2 sukmany niebieskie dla z-ców dowódcy oddziału,

2 pary butów z podwyższoną cholewką,

2 czapki krakuski,

2 szable dla z-ców dowódcy oddziału,

werbel marszowy

Koszt całkowity wyniósł 9.608,81 PLN

Dotacja którą otrzymaliśmy wyniosła 6.691,85 PLN.

                                    Prezes Stowarzyszenia :

                                   Krzysztof Staniszewski.

Poniższe zdjęcia obrazują dokonane zakupy:

Written by admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *