W dniu 16 sierpnia 2015 r. Ks. Franciszek Motyka złożył urząd Proboszcza Parafii Cieklin. W  mszy św. koncelebrowanej przez Ks. Franciszka Motykę wspólnie z Ks.płk. Robertem Mokrzyckim, Ks. Janem Reczkiem – dziekanem  dekanatu Dębowiec, Ks. Czesławem Szewczykiem, Ks. saletynem Piotrem Bonarkiem i Ojcem Franciszkaninem Krzysztofem Sroką wzięli udział licznie przybyli parafianie, delegacje poszczególnych wsi parafii, przedstawiciele zespołu szkół i przedszkola w Cieklinie, młodzież oraz oddział kosynierów pod dowództwem prezesa stowarzyszenia Krzysztofa Staniszewskiego. We mszy św. wzięli również udział ; senator Alicja Zając i poseł Bogdan Rzońca oraz delegacje parafii Wielopola Skrzyńskiego i parafii Poręby Dymarskie obecni byli także księża dekanatu Dębowiec. W czasie mszy św. homilię wygłosił Ks. płk Robert Mokrzycki, w której przedstawił biografię Ks. Franciszka Motyki. Urodził się 5 listopada 1945 r. w Kąclowej pow. Nowy Sącz. Szkołę podstawową ukończył w Kąclowej w 1959 r, a następnie uczył się w LO Grybowie. Po zdaniu matury w 1963 r.  wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ukończył w 1969 r. i 25 maja otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Ks. Biskupa Jerzego Ablewicza. Pierwsza parafia to Wielopole Skrzyńskie od 26 lipca 1969 r. Po 6 latach pracy w Wielopolu przeniesiony 1 lipca 1975 r. do Limanowej do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, gdzie przebywał do 24 sierpnia 1977 r.Stąd został przeniesiony do Cmolasu z przeznaczeniem – do przeniesienia kościoła z Cmolasu do Poręb Dymarskich. 13 czerwca 1978 r. otrzymano pozwolenie na przeniesienie kościoła. Dokonano tego w 1979 r. a świątynię poświęcił J.Eks.Ks.Bp Józef Gucwa. W Porebach Dymarskich erydowano parafię, a jej proboszczem został Ks. Franciszek Motyka. 23 kwietnia 1981 r. otrzymał Złota Odznakę za „ opiekę na zabytkami przyznaną przez ministra kultury i sztuki. 14 lipca 1993 r. zostaje przeniesiony na probostwo do Cieklina, gdzie pozostaje przez okres 22 lat do dzisiejszej niedzieli, jako proboszcz a w międzyczasie również i Dziekan dekanatu Dębowiec. Ks. Franciszek Motyka na swoich placówkach angażuje się bardzo w rozbudowę i budowę nowych obiektów , a także w gazyfikację i telefonizację miejscowości, poprawę dróg lokalnych i ogólną poprawę infrastrukturę wsi. Robił to po to, by stworzyć lepsze warunki życia mieszkańcom. On to 2010 r. wyraził zgodę na reaktywowanie historycznego oddziału kosynierów jak straży grobowej a zarazem oddziału uświetniającego wszystkie uroczystości lokalne, gminne a także powiatowe.

Pod koniec mszy św. na ręce Ks. Franciszka Motyki  poszczególne delegacje złożyły podziękowania, kwiaty, prezenty i życzenia w nowym rozdziale życia Księdza Seniora.  Przebieg uroczystości dokumentuje foto relacja wykonana przez Włodzimierza Rzońca. Na zakończenie pamiatkowe zdjęcie z kosynierami na schodach świątyni.

Written by admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *