W tym roku Odpust w parafii cieklin był wyjątkowy bo połączony z dziękczynieniem Bogu za pracę kapłanów. Według kronik duszpasterstwo w Cieklinie rozpoczęło się przed 1415 rokiem. Dzień odpustu był punktem kulminacyjnym tych obchodów. Na Eucharystię o godz. 11 00 zebrało się bardzo wielu parafian oraz gości. Kościół w Cieklinie jest pod wezwaniem Archanioła Michała. Stąd w dniu 29 września w parafii obchodzony jest odpust. Do tego parafia obchodzi 600-lecie pracy kapłanów na tych ziemiach. Jako pierwszy jak wspominają kroniki pojawił się tu Jakub pleban. Mszę świętą odpustową i jubileuszową celebrował i homilię wygłosił Ks. Biskup Ordynariusz rzeszowski Jan Wątroba w asyście zaproszonych księży w tym  Ks. Infułata Adolfa Setlaka pochodzącego Duląbki i Ks. seniora Franciszka Motyki. Po mszy św. dookoła kościoła przeszła uroczysta procesja. W uroczystościach oczywiście brali kosynierzy ze Stowarzyszenia Kosynierów Parafii Cieklin pod dowództwem Piotra Poliwki.

W liturgii Kościół obchodzi święto trzech archaniołów, którzy odegrali w historii zbawienia ważne role. Archanioł Rafał zaopiekował się bohaterem biblijnej księgi Tobiasza, młodym podróżnikiem. O zwycięskich potyczkach Archanioła Michała ze Smokiem-szatanem czytamy natomiast w księdze Apokalipsy. Trzeci z Bożych Posłańców, Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że będzie Matką Syna Bożego.
Wypełnianie jakiejś misji należy do samej istoty aniołów. „Anioł” to z greckiego po prostu „posłany”. Katechizm wyjaśnia, że aniołowie są istotami duchowymi, nie posiadającymi ciała, powoływanymi przez Boga do spełniania zadań specjalnych.
29 września świętujemy dzień Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela, którym Bóg powierzył specjalne misje wobec ludzi. Archaniołowie nigdy nie byli ludźmi, jednak zaliczani są do świętych. W początkach chrześcijaństwa zbyt pochopnie oddawano cześć siedmiu Archaniołom, wymienianym w apokryfach żydowskich. Synody w Laodycei (361 r.) i w Rzymie (492 r. i 745 r.) zezwoliły, by otoczyć kultem liturgicznym tylko św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała, ponieważ tylko o tych Archaniołach mamy wyraźne świadectwo w Piśmie Świętym.

św. Michał – hebrajskie imię Mika’el znaczy”Któż jak Bóg”
św. Gabriel – imię znaczy tyle, co „mąż Boży” albo „wojownik Boży”.
św. Rafał – hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”.

Pierwsze miejsce wśród Archaniołów ma Michał. Według tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i skłonił do buntu część aniołów, wówczas św. Michał miał wystąpić jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem „któż jak Bóg!”.

Archanioł Gabriel uważany jest za szczególnego opiekuna Świętej Rodziny. Najpierw powiadomił Zachariasza o narodzinach Jana Chrzciciela, potem zwiastował Najświętszej Maryi Pannie narodzenie Pana Jezusa. Wydarzenia te opisał św. Łukasz (Łk 1, 1-80). To Gabriel pojawił się również w snach św. Józefa, powiadamiając go najpierw o macierzyństwie Maryi, potem ostrzegając przed Herodem (Mt 2, 13) i wreszcie nakazując mu wrócić doNazaretu (Mt 2, 19–20).

Archanioł Rafał znany jest przede wszystkim z Księgi Tobiasza, w której czytamy, jaką opieką otoczył Tobiasza w czasie podróży do Persji, a po powrocie do domu wyjawił Tobiaszowi i jego ojcu, kim jest: „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15).

Info oraz poniższą foto relację sporządził Włodzimierz  Rzońca

Written by admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *