W dniu 21.02.2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcz Członków Stowarzyszenia Kosynierów Prafi Cieklin.

Porządek zebrania:

 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania
 4. Wybór Protokolanta zebrania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków.
 6. Podjęcie uchwały sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie  sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wykonania zadań za 2016r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za 2016r.
 11. Uchwalenie planu pracy Stowarzyszenia na 2017r.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

Written by krzysieks67

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *